Bir günün ortalamada minimum 8 saatini iş yerinde geçiriyoruz. Bir taraftan yaptığımız işle ilgili performans göstermeye çalışırken bir taraftan da kendimizi ifade etmeye, etrafımızdakilerle sosyalleşme ihtiyacımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu da kurumları iş yerindeki en büyük unsuru, “insanı” merkeze alarak ilişki ağlarını yeniden tasarlama ihtiyacına götürüyor. Çünkü çalışma hayatı, yadsınamaz bir şekilde çalışanın sosyal kimliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor ve bu kimliğin gelişmesi açısından da önemli bir role sahip.

Amerika’da 572 İK Yetkilisi ile yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, “doğum günü, işe girme yıldönümü gibi kişiye özel günlerin kutlanması, parti gibi sosyalleşme aktiviteleri; profesyonel başarıların toplu olarak kutlanması” bir kurumun eğlenceli algılanmasını etkileyen en önemli faktörler.

2002 yılında SHRM’in gerçekleştirdiği ve 500’ü aşkın kurumun dahil olduğu bir araştırmada ise pozitif kurum kültürünün yaratılmasında “yemekli kutlamalar, gezi, ofiste doğum günü partisi, öğle yemeklerine çıkmak” gibi etkinliklerin önemli olduğu sonucu ortaya çıkmış. Araştırmaya katılan çalışanlara göre sosyal etkinlikler, iş yerinde eğlence düzenlenmesi gibi aktiviteler yönetim ve kurum tarafından kendilerine yönetilmiş bir takdir olarak algılanıyor. Böylece iş yerini keyifli bir mekan olarak hissetmelerine yardımcı oluyor.

kurum-ici-sosyallesmenin-faydalari

Kurumlar, özellikle çalışanlarının özel günlerini kutlamada ve yapacağı etkinlikleri duyurmada kurum içi portallarda (intranetlerde) ve mobil uygulamalarda push notification’ı (bildirimler) kullanabilirler. Böylece hem herkesi hatırlayarak atlamamış olurlar hem de doğru zamanda etkileşim ile daha efektif bir algı yönetimi yapabilirler.

 

Kurum İçi Sosyalleşmenin Faydaları

– Çalışanlar ve departmanlar arası ekip çalışmasının, bilgi paylaşımının artması

– Çalışanların iş tatmininin, performansının ve yaratıcılığının artması

– İç iletişimin artması

– Yeni çalışanların kuruma adaptasyonlarının artması

– Karşılıklı güven, işbirliğine dayalı, paylaşımcı şirket kültürünün oluşması/gelişmesi

– Çalışanların bağlılığının ve memnuniyetinin artması

– Çalışanların daha motive ve enerjik olması

– İş stresinin ve devamsızlığın azalması

– Müşteri memnuniyetinin artması

 

Özetle bir çalışanın kurumla uyumu, başarısı, üretkenliği, bağlılığı ve iş tatmini elde etmesinde “kurum içi sosyalleşme süreci”nin çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kurumlar bünyelerinde Y kuşağının üyesi olan yüzlerce insan çalıştırırken onların çalışma ortamlarında sosyalleşme ve eğlenme ihtiyaçlarını giderme arayışında olduklarını unutmamalılar.